larus
01 آذر 1401 - 13:56

ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت آزمون دکتری علوم پزشکی آغاز شد

ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون ورودی دکتری تخصصی (Ph.D) گروه علوم پزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ از امروز اول آذر در دانشگاه های علوم پزشکی آغاز می شود. به گزارش خبرنگار مهر، مرحله تکمیل ظرفیت آزمون ورودی دکتری تخصصی (PH.D) گروه علوم پزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به صورت غیر حضوری انجام شد. خبرنگار مهرکلیه پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی دکتری تخصصی (PH.D) گروه علوم پزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ موظف هستند ثبت نام را به صورت اینترنتی با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی محل قبولی طبق راهنمای ثبت نام و تکمیل دقیق فرم های ثبت نامی، تحصیلی، گزینش و ارسال و الصاق مدارک از اول تا ۱۰ آذر انجام دهند. پذیرفته شدگان آزمون باید جهت سپردن تعهد محضری در ابتدا به سایت دفتر امور حقوقی دانشگاه محل قبولی مراجعه کرده و پس از انتخاب نوع تعهد با توجه به سهمیه پذیرش با در نظر گرفتن موارد اعلامی جهت سپردن تعهد محضری به همراه ضامن مربوطه به یکی از دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور مراجعه کرده و در نهایت اصل تعهد محضری را به دفتر امور حقوقی دانشگاه ارائه کنند. توجه: سپردن اسناد تعهد خدمات قانونی منطبق با نمونه اسناد موجود در دانشگاه علوم پرشکی با سهمیه پذیرش در موعد ثبت نام دانشجویان الزامی است. از این رو ثبت نام از پذیرفته شدگان بدون ارائه تاییدیه دفتر امور حقوقی دانشگاه و اسکن تصویر خوانای سند تعهد (بادرج شناسه نامه یاشماره نامه دفتر امور حقوقی )در سامانه ثبت نامی فاقد وجاهت قانونی است. در این صورت ادامه روند ثبت نام غیرممکن است. تمامی پذیرفته شدگان آزمون یادشده که سند تعهد محضری به محل اشتغال خود را ندارند یا بورسیه وزارت بهداشت و سازمان های دیگر نیستند به غیر از دانشگاه های شهریه پرداز و آزاد اسلامی ملزم به سپردن تعهد محضری به میزان یک برابر مدت تحصیل هستند. مستخدمان رسمی وزارت بهداشت و موسسات تابعه و دانشگاه ها و دانشکده علوم پزشکی سراسرکشور، تعهدات خاص استخدامی به واحدهای مربوطه خواهند سپرد. این افراد باید حکم ماموریت آموزشی به همراه تصویر سند تعهد محضری را برای تایید به دفتر امور حقوقی دانشگاه تحویل دهند و پس از تایید و درج شناسه نامه در سامانه ثبت نامی، بارگذاری کنند. مستخدمان رسمی وزارت خانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و وابسته به دولت چنانچه هزینه های تحصیلی شان توسط دستگاه مربوطه متقبل و به دانشگاه پذیرفته شده دانشجو پرداخت شود، از سپردن تعهد عام معاف خواهند بود. مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در سامانه ثبت نام اینترنتی هر دانشگاه علوم پزشکی قابل مشاهده است. شروع دوره های آموزشی بر اساس برنامه گروه آموزشی و دانشکده مربوط است و هر پذیرفته شده می تواند با مراجعه به سایت دانشکده ها اطلاعات لازم را دریافت کند. عدم ثبت نام اینترنتی در فرصت تعیین شده به منزله انصراف از تحصیل تلقی شده و هیچگونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد. مهم: براساس آیین نامه ها و به منظور جلوگیری از تقلب و تخلف در آزمون های ورودی، در صورت اثبات عدم صحت مدارک تحصیل مطابق با مدارک مورد پذیرش هر رشته ارسالی توسط داوطلب و یا هرگونه تقلب در کلیه مراحل آزمون، در هر زمان از دوره آموزشی، از ادامه تحصیل داوطلب ممانعت به عمل آمده و طبق مقررات عمل خواهد شد.
منبع: مهر
شناسه خبر: 873316